Аймгийн хэмжээн дэх Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий ААН-ийн жагсаалт
НЭМСЭН:Дорноговь аймгийн ЗДТГ-н мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн
ОГНОО : 2016/06/17
Аймгийн хэмжээнд Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн нэгжүүдийн жагсаалт /2016.06.09-ний өдрийн аймгийн Засаг даргын А/276 дугаар захирамжаар өөрчлөлт оруулсан байдал/
Сумын нэр Д/д Аж ахуйн нэгж, хариуцлагын хэлбэр Үйлчилгээ явуулах чиглэл Тусгай зөвшөөрлийн хүчинтэй байдал Цэгийн тоо Байршил Тайлбар
ААН-ийн тоо Худалдаа үйлчилгээ явуулах цэгийн нэр Аймгийн ЗД-ын захирамжийн дугаар Шинээр олгосон, сунгасан огноо Хугацаа дуусах огноо
Айраг 1 Ану оргил ХХК 1 Хүнсний дэлгүүр 11 2016.01.21 2018.01.21 1 4-р баг
2 Дүгэржав ХХК 2 Хүнсний дэлгүүр 11 2016.01.21 2018.01.21 1 4-р баг
3 Баяндөрвөлж ХХК 3 Хүнсний дэлгүүр 11 2016.01.21 2018.01.21 1 4-р баг
4 ХҮҮ-ний Сайншанд төвийн Айраг ган зам сүлжээ дэлгүүр 4 Хүнсний дэлгүүр 11 2016.01.21 2018.01.21 1 4-р баг
5 Цагаан хонгор ХХК 5 Хүнсний дэлгүүр 11 2016.01.21 2018.01.21 1 4-р баг
6 Ану талст ХХК 6 Хүнсний дэлгүүр 104 2015.03.17 2017.03.17 1 4-р баг
7 "ЗЦБЭ" ХХК 7 Зоогийн газар, баар/караоке/ 330 2015.07.22 2017.07.22 1 4-р баг 1-р хэсэг
Алтанширээ 1 Толбот чандмана ХХК 8 Баар 388 2014.07.25 2016.07.25 1 4-р баг
2 Толбот овоо ХХК 9 Хүнсний дэлгүүр 388 2014.07.25 2016.07.25 1 4-р баг
3 Хоёр овоот ХХК 10 Хүнсний дэлгүүр 11 2016.01.21 2018.01.21 1 4-р баг
4 Ширүүн хайрхан ХХК 11 Хүнсний дэлгүүр 11 2016.01.21 2018.01.21 1 4-р баг
Даланжаргалан 1 Боржигон туяа хоршоо 12 Хүнсний дэлгүүр 11 2016.01.21 2018.01.21 1 4-р баг
2 Мишээл арвижих ХХК 13 Хүнсний дэлгүүр 388 2014.07.25 2016.07.25 1 4-р баг
3 Зиндаахүү ХХК 14 Кафе 388 2014.07.25 2016.07.25 1 5-р баг
4 Амана ХХК 15 Зоогийн газар 573 2014.11.25 2016.11.25 1 4-р баг
5 Мишээл арвижих ХХК 16 Баар /караоке/ 622 2014.12.15 2016.12.15 1 Цомог 3-4 тоот
6 Налгар хайрхан ХХК 17 Баар /караоке/ 573 2014.11.25 2016.11.25 1 4-р баг
7 ХҮҮ-ий Сайншанд төвийн Олон овоо ган зам сүлжээ дэлгүүр 18 Хүнсний дэлгүүр 510 2015.12.04 2017.12.04 1 Төмөр замын өртөө
8 Их жаргалан трейд ХХК 19 Хүнсний дэлгүүр 510 2015.12.04 2017.12.04 1 4-р баг
9 Дэлгэрэх уран эрдэнэ ХХК 20 Хүнсний дэлгүүр, кафе 510 2015.12.04 2017.12.04 2 Олон овоо баг, Цомог 13-3 тоот
Дэлгэрэх 1 Дэртийн булаг ХХК 21 Хүнсний дэлгүүр 276 2016.06.09 2018.06.09 1 4-р баг Шинээр олгосон.
2 Их богц ХХК 22 Хүнсний дэлгүүр 276 2016.06.09 2018.06.09 1 4-р баг Шинээр олгосон.
3 Дэртийн булаг ХХК 23 Баар /караоке/ 573 2014.11.25 2016.11.25 1 4-р баг
4 Аваргын булаг ХХК 24 Хүнсний дэлгүүр 11 2016.01.21 2018.01.21 1 4-р баг
5 Илүү зузаан ХХК 25 Хүнсний дэлгүүр 210 2016.04.27 2018.04.27 1 4-р баг
6 ЗЭЗО ХХК 26 Хүнсний дэлгүүр 276 2016.06.18 2018.06.18 1 4-р баг Хугацааг сунгасан
Иххэт 1 Түшиг сэлэнгэ ХХК 27 Хүнсний дэлгүүр 11 2016.01.21 2018.01.21 1 3-р баг
2 Минжит алтай ХХК 28 Хүнсний дэлгүүр 11 2016.01.21 2018.01.21 1 3-р баг
3 Иххэт трейд ХХК 29 Хүнсний дэлгүүр 11 2016.01.21 2018.01.21 1 3-р баг
4 Өргөн зүлэг ХХК 30 Баар 144 2016.04.02 2018.04.02 1 3-р баг
Мандах 1 Мандах өлзийт ХХК 31 Хүнсний дэлгүүр 11 2016.01.21 2018.01.21 1 5-р баг
Баар 11 1 5-р баг
2 Говь трайн ХХК 32 Хүнсний дэлгүүр 11 2016.01.21 2018.01.21 1 5-р баг
3 Шувуун хад ХХК 33 Хүнсний дэлгүүр 11 2016.01.21 2018.01.21 1 5-р баг
4 Богд хайрхан трейд ХХК 34 Баар /Караоке/ 11 2016.01.21 2018.01.21 1
Хүнсний дэлгүүр 510 2015.12.04 2017.12.04 1
Өргөн 1 Рашаант сэнж ХХК 35 Хүнсний дэлгүүр 11 2016.01.21 2018.01.21 1 4-р баг Сэнж, сумын төвд -0
2 Өргөн сэнж ХХК 36 Хүнсний дэлгүүр 11 2016.01.21 2018.01.21 1 4-р баг Сэнж, сумын төвд -0
3 Өргөн баргилт ХХК 37 Баар /караоке/ 573 2014.11.25 2016.11.25 1 4-р баг
4 Өсөх зургаан ХХК 38 Хүнсний дэлгүүр 388 2014.07.25 2016.07.25 1 4-р баг Сэнж, сумын төвд -9
5 Өргөн шинэ солонго ХХК 39 Зоогийн газар, баар /караоке/ 261 2015.06.12 2017.06.12 1 4-р баг Хонгор хороо 2-21 тоот
Сайхандулаан 1 Салхит гурван өндөр ХХК 40 Хүнсний дэлгүүр 11 2016.01.21 2018.01.21 1 4-р баг
2 Цацын булаг ХХК 41 Хүнсний дэлгүүр 11 2016.01.21 2018.01.21 1 4-р баг
Улаанбадрах 1 Харьгилтай ХХК 42 Хүнсний дэлгүүр 11 2016.01.21 2018.01.21 1 4-р баг
2 БЦСМ ХХК 43 Хүнсний дэлгүүр 11 2016.01.21 2018.01.21 1 4-р баг
3 Загийн үнэр ХХК 44 Хүнсний дэлгүүр 510 2015.12.04 2017.12.04 1 4-р баг
Хатанбулаг 1 Ундрах булаг өгөөмөр ХХК 45 Хүнсний дэлгүүр /Ханги боомт/ 39 2015.02.06 2017.02.06 1 5-р баг
2 Ангир уул ХХК 46 Хүнсний дэлгүүр 144 2016.04.02 2018.04.02 1 5-р баг
3 Говь угалз ХХК 47 Хүнсний дэлгүүр 144 2016.04.02 2018.04.02 1 5-р баг
4 Эрдэнэ овоо хайрхан ХХК 48 Хүнсний дэлгүүр, зоогийн газар 388 2014.07.25 2016.07.25 2 4-р баг
5 Шинэ өрнөлт трейд ХХК 49 Зоогийн газар, баар 388 2014.07.25 2016.07.25 2 5-р баг
6 Ундрах булаг өгөөмөр ХХК 50 Хүнсний дэлгүүр 622 2014.12.15 2016.12.15 1 5-р баг
7 Баруун хармагтай ХХК 51 Хүнсний дэлгүүр 510 2015.12.04 2017.12.04 1 5-р баг
Хөвсгөл 1 Мөнх жавхлант ХХК 52 Хүнсний дэлгүүр 11 2016.01.21 2018.01.21 1 4- р баг
2 Нутгийн тэнгэр ХХК 53 Хүнсний дэлгүүр 11 2016.01.21 2018.01.21 1 4-р баг
3 Говь тайхар ХХК 54 Хүнсний дэлгүүр 510 2015.12.04 2017.12.04 1 4-р баг
Эрдэнэ 1 Бүрдэнэ хоршоо 55 Хүнсний дэлгүүр 11 2016.01.21 2018.01.21 1 5-р баг
2 Ундрах улаан уул ХХК 56 Хүнсний дэлгүүр 11 2016.01.21 2018.01.21 1 5-р баг
3 УБТЗ-ын Жинчин төв 57 Хүнсний дэлгүүр 510 2015.12.04 2017.12.04 1 5-р баг
4 Хөөврийн хөндий ХХК 58 Зоогийн газар 510 2015.12.04 2017.12.04 1 5-р баг
Сайншанд 1 Мөнх ашиг хоршоо 59 Баар /караоке/ 210 2016.04.27 2018.04.27 1 3-р баг, Агропаркийн 2 давхарт
2 Дэлгэрэх баян өлгий ХХК 60 Хүнсний дэлгүүр 144 2016.04.01 2018.04.01 1 3-р баг, Мааньзавын 7-1 тоот
3 ЦЕЭ буянт ХХК 61 Хүнсний дэлгүүр 144 2016.04.01 2018.04.01 1 4-р баг, Их буянт ухаагийн 1-3 тоот
4 Тостын батууд ХХК 62 Баар /караоке/ 11 2016.01.18 2018.01.18 1 5-р баг
5 Алтан түүчээгийн говь ХХК 63 Зоогийн газар 11 2016.01.18 2018.01.18 1 2-р баг, "Алтан ураг" зоогийн газар
Баар /караоке/ 11 2016.01.18 2018.01.18 1
6 Алтанбаян буурал ХХК 64 Хүнсний дэлгүүр 11 2016.01.18 2018.01.18 1 1-р баг, Дампилын 16, 10-р цэцэрлэгийн урд талд
7 Их хутагт хайрхан ХХК 65 Хүнсний дэлгүүр 11 2016.01.21 2018.01.21 1 1-р баг Дампил 16-32 тоот
8 Хөх тэнгэрийн шүтээн ХХК 66 Хүнсний дэлгүүр 11 2016.01.21 2018.01.21 1 4-р баг Зүүнбуянт Ухаа
9 Боржигоны их тал ХХК 67 Хүнсний дэлгүүр 11 2016.01.21 2018.01.21 1 4-р баг, 65-р байр
10 Сэрүүн лаврин ХХК 68 Хүнсний дэлгүүр 11 2016.01.21 2018.01.21 1 4-р баг, Оргил худалдааны төвийн зүүн талд
11 Билгэх-Ундрах ХХК 69 Хүнсний дэлгүүр 11 2016.01.21 2018.01.21 1 2-р баг, Алтанговь худалдааны төвийн дэргэд
12 Арбит ХХК 70 Хүнсний дэлгүүр 11 2016.01.21 2018.01.21 1 2-р баг, Миссури худалдааны төвийн 1 давхарт
13 Дорнын говь ХХК 71 Хүнсний дэлгүүр 11 2016.01.21 2018.01.21 1 2-р баг Алтанговийн гудамж 51-р байр
14 Баяжих баян ХХК 72 Зоогийн газар 11 2016.01.21 2018.01.21 1 2-р баг, Ялалт худалдааны төв, Мишээл зоогийн газар
15 Дэлгэр говь хоршоо 73 Хүнсний дэлгүүр 11 2016.01.21 2018.01.21 1 5-р баг
16 Зүүн хөөвөр ХХК 74 Хүнсний дэлгүүр 11 2016.01.21 2018.01.21 1 1-р баг, Дампилын 1-3 тоот
17 Тэргэл очир ХХК 75 Хүнсний дэлгүүр 11 2016.01.21 2018.01.21 1 2-р баг, АПУ нэрийн дэлгүүр
18 Говь санрайс ХХК 76 Жуулчны бааз 11 2016.01.21 2018.01.21 1 Сайншан сумаас 20 км-т байрлах, Таван дохио жуулчны бааз
19 Богд зэндмэнэ ХХК 77 Хүнсний дэлгүүр 11 2016.01.21 2018.01.21 1 1-р баг, Буянт шанд худалдааны төвийн 1 давхарт
Баар /караоке/ 330 2015.07.22 2017.07.22 1
20 Бүрдэнэ булаг ХХК 78 Хүнсний дэлгүүр 144 2016.04.02 2018.04.02 1 2-р баг, Дэнж
21 Амьтай рашаан ХХК 79 Хүнсний дэлгүүр 144 2016.04.02 2018.04.02 1 4-р баг, Найрамдлын 119-3 тоот
22 Элсэн сондор ХХК 80 Хүнсний бөөний дэлгүүр 144 2016.04.02 2018.04.02 1 1-р баг, Аюушийн 2-1 тоот
23 ХҮҮ-ний Сайншанд төв 81 Супермаркет-1 144 2016.04.02 2018.04.02 1 3-р баг, Ган зам сүлжээ дэлгүүр
Супермаркет-2 144 2016.04.02 2018.04.02 1 4-р баг, Ган зам сүлжээ дэлгүүр
Супермаркет-3 573 2014.11.25 2016.11.25 1 5-р баг, Ган зам сүлжээ дэлгүүр
24 Гуа бурхант ХХК 82 Хүнсний дэлгүүр 388 2014.07.25 2016.07.25 1 1-р баг Дампил 18 -1 тоот Гуа тээг худалдааны төв
25 Аварга хөсөгтөн ХХК 83 Зоогийн газар, баар 388 2014.07.25 2016.07.25 2 1-р баг Ноён хутагтын гудамж марал зочид буудал
26 Говийн дөл ХХК 84 Баар 388 2014.07.25 2016.07.25 1 3-р баг Ялалтын гудамж эргэлийн зоо худалдааны төв
27 Тансаг бумба ХХК 85 Кафе 388 2014.07.25 2016.07.25 1 3-р баг Агропарк дэлгүүрийн 2 давхар
28 Авлай хайрхан ХХК 86 Хүнсний дэлгүүр 388 2014.07.25 2016.07.25 1 1-р баг, Шинэ зууны гудамж Мөнгөн -Эрдэнэ хүнсний дэлгүүр
29 Ээлт шанд ХХК 87 Хүнсний дэлгүүр, зоогийн газар, караоке баар 388 2014.07.25 2016.07.25 3 1-р баг, Аюушийн 1-1 тоот
30 Дорнын гандирс ХХК 88 Зоогийн газар, баар/Караоке/ 388 2014.07.25 2016.07.25 2 3-р баг Ялалтын гудамж, Дорноговь зочид буудал
31 Төмөрт өргөө ХХК 89 Зоогийн газар 388 2014.07.25 2016.07.25 1 3-р баг Гурван баян худалдааны төв
32 Хамбан тал ХХК 90 Баар /караоке/ 388 2014.07.25 2016.07.25 1 3-р баг Гурванбаян худалдааны төв
33 Марал шанд ХХК 91 Супермаркет 388, 144 2014.07.25 2016.07.25 1 2-р баг "Чандмань эрдэнэ" төв
34 Булаг жирэм ХХК 92 Pub, караоке баар 388 2014.07.25 2016.07.25 2 4-р баг 127-р байрны урд талд
35 Суман зурхай ХХК 93 Зоогийн газар 573 2014.11.25 2016.11.25 1 2-р баг Бадрах өргөө зочид буудал
36 Шанд Оасис ХХК 94 Ресторан 536 2014.10.22 2016.10.22 1 4-р баг Хөмөл
Хүнсний дэлгүүр 536 2014.10.22 2016.10.22 1
37 Гурван алтан чулуу ХХК 95 Кафе 573 2014.11.25 2016.11.25 1 3-р баг Бага дулаан ХХК-ийн 1-р давхар
38 Баруун дэнж ХХК 96 Хүнсний дэлгүүр 573 2014.11.25 2016.11.25 1 2-р баг, "Дэнж"-ийн хэсэгт
39 Сувдан өргөө ХХК 97 Баар /караоке/ 573 2014.11.25 2016.11.25 1 2-р баг Сувдан өргөө худалдааны төвийн 2-р давхарт
40 Гэрэлт шанд ХХК 98 Хүнсний дэлгүүр 622 2014.12.15 2016.12.15 1 3-р баг Ялалт төвийн 1 давхар
Баар 622 2014.12.15 2016.12.15 3-р баг Ялалт төвийн 1 давхар Хүчингүй болсон.
41 Дөрвөн загал ХХК 99 Хүнсний дэлгүүр 622 2014.12.15 2016.12.15 1 1-р баг 15-15 тоот
42 Энх энүүн ХХК 100 Хүнсний дэлгүүр 622 2014.12.15 2016.12.15 1 1-р баг Данзанваанчиг 10-7 тоот
43 Тулгат говь ХХК 101 Зоогийн газар, баар /диско /, баар /караоке/ 39 2015.02.06 2017.02.06 2 2-р баг, Сайншанд зочид буудал
44 Ийст говь ХХК жуулчны бааз 102 Зоогийн газар /Жуулчны бааз/ 39 2015.02.06 2017.02.06 1 2-р баг,
45 Чивчидийн булаг ХХК 103 Хүнсний дэлгүүр 39 2015.02.06 2017.02.06 1 2-р баг Ажнай худалдааны төвийн 2-р давхар
46 Альт ХХК 104 Хүнсний дэлгүүр 39 2015.02.06 2017.02.06 1 4-р баг Найрамдлын гудамж 118
47 Халх дорно баяжих ХХК 105 Зоогийн газар 39 2015.02.06 2017.02.06 1 3-р баг, Бага дулаан трейд ХХК-ийн байр
48 Буянт өглөг хайрхан ХХК 106 Зоогийн газар 39 2015.02.06 2017.02.06 1 3-р баг, Сор зоогийн газар
49 Гэгээн дорно ХХК 107 Зоогийн газар /Жуулчны бааз/ 39 2015.02.06 2017.02.06 1 2-р баг, Хаан банкны 2-р давхар
50 Хан-Өлгий ХХК 108 Хүнсний дэлгүүр, зоогийн газар, баар/караоке/ 39 2015.02.06 2017.02.06 3 1-р баг, Цэцэн хан худалдааны төв
51 Хур говь ХХК 109 Баар/караоке/, Ресторан 175 2015.04.30 2017.04.30 2 4-р баг Хур говь зочид буудал
52 Тостын батууд ХХК 110 Хүнсний дэлгүүр 261 2015.06.12 2017.06.12 1 5-р баг Зүүнбаян төвд -0
53 Арвин булаг шанд ХХК 111 Хүнсний дэлгүүр 261 2015.06.12 2017.06.12 1 3-р баг Мааньзав 7-24 тоот
54 Номин тав трейд ХХК 112 Хүнсний дэлгүүр 330 2015.07.22 2017.07.22 1 1-р баг Ноён хутагтын 33 тоот
55 АНУ МАРКЕТ ХХК 113 Хүнсний дэлгүүр 358 2015.08.14 2017.08.14 1 3-р баг, МЗ-30-р байр
56 Алтанчуу ХХК 114 Баар /караоке/ 39 2015.02.06 2017.02.06 1 3-р баг Мааньзавын гудамж төв зам дагуу /12 дэлгүүр/
Хүнсний дэлгүүр 510 2015.12.04 2017.12.04 1
Зоогийн газар 510 2015.12.04 2017.12.04 1
57 Говийн дөл ХХК 115 Зоогийн газар 510 2015.12.04 2017.12.04 1 3-р баг, Sky зоогийн газар
58 Их булаг трейд ХХК 116 Зоогийн газар, хүнсний дэлгүүр 510 2015.12.04 2017.12.04 1 4-р баг Оргил дэлгүүр
59 Ивээл уул ХХК 117 Диско баар 510 2015.12.04 2017.12.04 1 1-р баг, My music диско баар
Караке баар 510 2015.12.04 2017.12.04 1
60 Гүйгүүл ажнай ХХК 118 Зоогийн газар 510 2015.12.04 2017.12.04 1 2-р баг Ажнай худалдааны төв
61 Бизнес түшиг ХХК 119 Зоогийн газар 510 2015.12.04 2017.12.04 1 2-р баг Төв гудамж
62 Хатан наран ХХК 120 Хүнсний дэлгүүр /Супермаркет/ 510 2015.12.04 2017.12.04 1 2-р баг, 75 худалдааны төв
63 Хос гэгээ ХХК 121 Хүнсний дэлгүүр 510 2015.12.04 2017.12.04 1 3-р баг Мааньзавын 2-39 тоот
64 Сайханбаян дэлгэрэх ХХК 122 Хүнсний дэлгүүр 510 2015.12.04 2017.12.04 1 5-р баг Зүүнбаян банкны байр -0
65 Зээгийн хяр ХХК 123 Хүнсний дэлгүүр 510 2015.12.04 2017.12.04 1 4-р баг 130-4-53 тоот
66 Өрнөх хүч ХХК 124 Хүнсний дэлгүүр 510 2015.12.04 2017.12.04 1 2-р баг Намын хороо -0
67 Билэг овоот ХХК 125 Зоогийн газар 510 2015.12.04 2017.12.04 1 3-р баг Эргэлийн зоогийн 2 давхар
68 Анун шанд ХХК 126 Хүнсний дэлгүүр 558 2015.12.24 2017.12.24 1 2-р баг, Нарлаг шанд хороолол, 55-р байр, 3-А павильон
69 Хүрээ инвест ХХК 127 Хүнсний дэлгүүр 558 2015.12.24 2017.12.24 1 3-р баг, “Сод монгол” ШТС-ын дэргэд
70 Ерөөлийн далай ХХК 128 Хүнсний дэлгүүр 558 2015.12.24 2017.12.24 1 4-р баг, “Замбала” дэлгүүр
71 Цацалт цэцэг ХХК 129 Хүнсний дэлгүүр 558 2015.12.24 2017.12.24 1 2-р баг, Нарлаг шанд хороолол, 56-р байр, 1-р павильон
72 СӨТЭ ХХК 130 Хүнсний дэлгүүр 558 2015.12.24 2017.12.24 1 3-р баг, Мааньзавын 5-31 тоот
73 Их говийн соён ХХК 131 Зоогийн газар, караоке 558 2015.12.24 2017.12.24 2 1-р баг, “Их соён” зочид буудал
Замын-Үүд 1 Борхойн цээндэр ХХК 132 Хүнсний дэлгүүр 144 2016.04.01 2018.04.01 1 2-р баг, Шунхлайгийн 1-26 тоот
2 Гангууд овог ХХК 133 Хүнсний дэлгүүр 144 2016.04.01 2018.04.01 1 7-р баг, Найрамдлын 119-3 тоот
3 Жи Би Эс Импекс ХХК 134 Хүнсний дэлгүүр, Зоогийн газар 144 2016.04.01 2018.04.01 2 1-р баг, Гэгээн хотхонд байрлах
4 Очир ундрах говь ХХК 135 Хүнсний дэлгүүр 11 2016.01.18 2018.01.18 1 1-р баг, 64-р байр, 1 тоот
5 Арслангийн орд эрхэс ХХК 136 Хүнсний дэлгүүр 11 2016.01.18 2018.01.18 1 2-р баг, Бага сургуулийн эсрэг талд
6 Халиун алаг ХХК 137 Хүнсний дэлгүүр 11 2016.01.18 2018.01.18 1 3-р баг, Замын 1-3, Нарны зам дэлгүүр
7 Ашиг-Эрдэнэ ХХК 138 Хүнсний дэлгүүр 11 2016.01.21 2018.01.21 1 1-р баг, 64-р байр, 1 тоот
8 Мандахбаярт ХХК 139 Хүнсний дэлгүүр 11 2016.01.21 2018.01.21 1 Борхойн байг, Мандахбаярт дэлгүүр
9 Хөх булаг трейд ХХК 140 Хүнсний дэлгүүр 11 2016.01.21 2018.01.21 1 1-р баг, Булган плаза, 1 давхарт
10 Таван дэлгэр трейд ХХК 141 Хүнсний дэлгүүр 11 2016.01.21 2018.01.21 1 2-р баг, Хараа бөөний төв
11 Эм жи си ХХК 142 Хүнсний дэлгүүр 11 2016.01.21 2018.01.21 1 1-р баг, Green gorner
Зоогийн газар 11 2016.01.21 2018.01.21 1
Зоогийн газар /задгай талбайд/ 276 2016.06.09 2018.06.09 1 1-р баг, Green gorner /задгай талбайд/ Шинээр олгосон.
12 Морс трейд энд сервис ХХК 143 Зоогийн газар 11 2016.01.21 2018.01.21 1 1-р баг, Морс төвд байрлах
Баар/караоке/ 11 2016.01.21 2018.01.21 1
13 Элдэв учрал ХХК 144 Зоогийн газар 11 2016.01.21 2018.01.21 1 1-р баг, Номгон зочил буудал
14 Элбэг ундрага говь ХХК 145 Хүнсний дэлгүүр 11 2016.01.21 2018.01.21 1 3-р баг, Номин 2 супермаркет
15 Шилтэйд толийн булаг ХХК 146 Хүнсний дэлгүүр 11 2016.01.21 2018.01.21 1 1-р баг, Булган плазад байрлах
Зоогийн газар 2016.01.21 2018.01.21 1
Баар 2016.01.21 2018.01.21 1
16 Эрдэнэ намсрай ХХК 147 Хүнсний дэлгүүр 11 2016.01.21 2018.01.21 1 1-р баг, 1-р сургуулийн баруун урд талд
17 Арвайн хутаг говь ХХК 148 Хүнсний дэлгүүр 11 2016.01.21 2018.01.21 1 Сүлд баг, 1-р цэцэрэгийн зүүн талд, Арвайнхутаг говь дэлгүүр
18 УБТЗ-ын Жинчин төв 149 Зоогийн газар, мини баар 144 2016.04.02 2018.04.02 1 1-р баг, "Жинчин зочид" буудал
Баар /караоке/ 276 2016.06.09 2018.06.09 1 1-р баг, "Жинчин зочид" буудал Шинээр олгосон.
Жуулчны бааз 276 2016.06.09 2018.06.09 1 3-р баг, Дорны-Говь жуулчны бааз Шинээр олгосон.
19 ХҮҮ-ний Сайншанд төв 150 Ган зам төв дэлгүүр 144 2016.04.02 2018.04.02 1 1-р баг, Ган зам сүлжээ дэлгүүр
20 Борхойн тал трейд энд сервис 151 Баар /караоке/ 144 2016.04.02 2018.04.02 1 1-р баг, 6-р хэсэг
21 Хан Шонхор ХХК 152 Зоогийн газар 144 2016.04.02 2018.04.02 1 4-р баг, "Хан шонхор" зочид буудал
Баар /караоке/ 276 2016.06.09 2018.06.09 1 Сүлд баг, Хан шонхор-1 зочид буудлын 1 давхарт Шинээр олгосон.
22 Хар чонот ХХК 153 Зоогийн газар 144 2016.04.02 2018.04.02 1 1-р баг, "Замын-Үүд" зочид буудал
Баар 144 1
23 Өлгий эргэл ХХК 154 Зоогийн газар 144 2016.04.02 2018.04.02 1 1-р баг, 7-р хэсэг
24 Цаст мянган ХХК 155 Хүнсний дэлгүүр 276 2016.06.18 2018.06.18 1 2-р баг, 1-16 тоот, Цаст мянган дэлгүүр Хугацааг сунгасан
25 Цутгалан гүнХХК 156 Зоогийн газар 276 2016.06.18 2018.06.18 1 1-р баг 9-р хэсэг Цагдаагийн хэлтсийн хойно Хугацааг сунгасан
26 Гүрт уул ХХК 157 Зоогийн газар, баар 276 2016.06.18 2018.06.18 1 1-р баг 8-р хэсэг Хөвсгөл зочид буудлын 1 давхарт Хугацааг сунгасан
Баар 276 2016.06.18 2018.06.18 1 1-р баг 8-р хэсэг Хөвсгөл зочид буудлын суурийн давхарт Хугацааг сунгасан
27 Өлзийт үүдийн наран ХХК 158 Зоогийн газар 276 2016.06.18 2018.06.18 1 1-р баг 10-р хэсэг, Ялгуун төвийн 1-р давхарт Хугацааг сунгасан
Баар 276 2016.06.18 2018.06.18 1 1-р баг 10-р хэсэг, Ялгуун төвийн 3-р давхарт Хугацааг сунгасан
28 Бетот ХХК 159 Зоогийн газар 388 2014.07.25 2016.07.25 1 1-р баг 7-р хэсэг Цагаан тэмээт зочид буудал
Баар/караоке/ 1
29 Элсэн далай ХХК 160 Бөөний дэлгүүр 388 2014.07.25 2016.07.25 1 2-р баг Мобикомын 2-6 тоот
30 Тэмүүлэн өлзий ХХК 161 Супермаркет 388 2014.07.25 2016.07.25 1 1-р баг 1-р хэсэг 133-р байр
31 Анзо трейд ХХК 162 Хүнсний бөөний худалдаа 388 2014.07.25 2016.07.25 1 2-р баг 11-р хэсэг
32 Батжина трейд ХХК 163 Хүнсний дэлгүүр 15 2015.01.20 2017.01.20 1 3-р баг Цэцэрлэгийн гудамж 2-1 тоот
33 Их говийн баялаг ХХК 164 Хүнсний дэлгүүр 39 2015.02.06 2017.02.06 1 1-р баг 64-33
34 Бямба-Од ХХК 165 Бөөний дэлгүүр 39 2015.02.06 2017.02.06 1 1-р баг 8-р хэсэг, 1-85 тоот
35 Элгэн баян ХХК 166 Хүнсний бөөний дэлгүүр 104 2015.03.17 2017.03.17 1
36 Монгол алтай индастри ХХК 167 Хүнсний дэлгүүр 261 2015.06.12 2017.06.12 1 2-р баг
37 Оргил тоонот ХХК 168 Хүнсний дэлгүүр 358 2015.08.14 2017.08.14 1
38 Цайны зам тревэл ХХК 169 Жуулчны бааз 434 2015.10.12 2017.10.12 1 3-р баг, Улаан хонхор Байршил өөрчилсөн.
39 Ихэр овоо ХХК 170 Хүнсний дэлгүүр 510 2015.12.04 2018.01.18 1 1-р баг, 4-р хэсэг
Хүнсний дэлгүүр 11 2015.12.04 2017.12.04 1 2-р баг, Элгэн баян бөөний төв байрлах гудамжны төгсгөлд
40 Бага сараалж ХХК 171 Хүнсний дэлгүүр 510 2015.12.04 2017.12.04 1 2-р баг Эрүүл мэндийн гудамж
41 Эс Эс ХХК 172 Хүнсний дэлгүүр 510 2015.12.04 2017.12.04 1 2-р баг хилийн 1-6 тоот
42 Яндуб ХХК 173 Хүнсний дэлгүүр 510 2015.12.04 2017.12.04 1 1-р баг 1-р хэсэг
43 Мандах гэрэл трейд ХХК 174 Хүнсний дэлгүүр 510 2015.12.04 2017.12.04 1 2-р баг 3-1 тоот
44 Борхойн салхи ХХК 175 Хүнсний дэлгүүр 510 2015.12.04 2017.12.04 1 2-р баг 8-р хэсэг 1-1 тоот
45 То за ХХК 176 Зоогийн газар 510 2015.12.04 2017.12.04 1 Борхойн баг, “ТОЗА” зоогийн газар
46 Дэвжих мөнхийн од ХХК 177 Хүнсний бөөний худалдаа 510 2015.12.04 2017.12.04 1 1-р баг 1-85-1 тоот
47 Норжай ХХК 178 Хүнсний дэлгүүр 510 2015.12.04 2017.12.04 1 1-р баг 108-2 тоот
48 Ерөөлтэйбуян дэлгэрэх ХХК 179 Хүнсний дэлгүүр 558 2015.12.24 2017.12.24 1 3-р баг, Халамжийн 2-21, Буян дэлгүүр
49 Арван наймын богд ХХК 180 Хүнсний дэлгүүр 558 2015.12.24 2017.12.24 1 3-р баг, Модны гудамж, Мини маркет
50 Баян бүсийн чулуу ХХК 181 Хүнсний дэлгүүр 558 2015.12.24 2017.12.24 1 1-р баг, 8-р хэсэг
51 Сүүн овоот ХХК 182 Хүнсний дэлгүүр 558 2015.12.24 2017.12.24 1 1-р баг, Голомт банкны 6 давхарт
Аймгийн хэмжээнд тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа явуулж буй ААН-ийн тоо 182 Нийт цэгийн тоо 219
prescription coupons click cialis discount coupon
nimodipine stroke blog.pragmos.it nimodipine emedicine
apranax 250 apranax et alcool apranax compendium
reminyl 16 mg capsule reminyl vaikutusmekanismi reminyl
ataraxia read atarax precio
renova open renovar passaporte
prescription coupon card coupons for prescription medications free prescription cards
microlite pill weight loss go microlite pill