Аймгийн хэмжээнд Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй ААН-ийн судалгаа /2017 оны 11-р сарын 07-ны өдрийн А/773 дугаар захирамжаар өөрчлөлт оруулсан/
НЭМСЭН:Дорноговь аймгийн ЗДТГ-н мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн
ОГНОО : 2017/11/10