ӨНДӨРЖҮҮЛСЭН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ЗЭРЭГТ ШИЛЖИН АЖИЛЛАЖ БАЙНА
НЭМСЭН:Дорноговь аймгийн ЗДТГ-н мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн
ОГНОО : 2017/11/08

ӨНДӨРЖҮҮЛСЭН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ЗЭРЭГТ ШИЛЖИН АЖИЛЛАЖ БАЙНА

“Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль” 2017 оны 11 дүгээр сарын 09-11-ний өдрүүдэд болохтой холбогдуулан аймгийн Засаг даргын 2017 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрийн А/764 дүгээр захирамжаар өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжин ажиллаж байна.