2017 оны 11 дүгээр сарын 06-11-ны өдрийг дуустал заалаар үйлчлэхгүй болохыг мэдэгдье.
НЭМСЭН:Дорноговь аймгийн ЗДТГ-н мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн
ОГНОО : 2017/11/07
Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулийн төв штаб аймгийн Биеийн тамир, спортын заланд байрлаж байгаа тул 2017 оны 11 дүгээр сарын 06-11-ны өдрийг дуустал заалаар үйлчлэхгүй болохыг мэдэгдье.