ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАНЫ УДИРДАХ АЛБАНД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН БҮРТГЭЛ 2017 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 25, 26-НЫ ӨДӨР БОЛНО
НЭМСЭН:Дорноговь аймгийн ЗДТГ-н мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн
ОГНОО : 2017/09/11

Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 60 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”-ыг үндэслэн Төрийн жинхэнэ болон үйлчилгээний албаны удирдах албанд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтын бүртгэл 2017 оны 09 дүгээр сарын 25, 26-ны өдөр болно. Үүнд: 
1. Аймгийн Нийтлэг үйлчилгээний газрын дарга 
2. Аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Мал эмнэлгийн албаны дарга 
3. Дэлгэрэх сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга 
4. Өргөн сумын Мал эмнэлэг үржлийн тасгийн дарга
5. Айраг сумын Мал эмнэлэг үржлийн тасгийн дарга
6. Дэлгэрэх сумын Мал эмнэлэг үржлийн тасгийн дарга
7. Даланжаргалан сумын Мал эмнэлэг үржлийн тасгийн дарга
8. Сайншанд сумын Мал эмнэлэг үржлийн тасгийн дарга
9. Хөвсгөл сумын Санхүүгийн албаны дарга
10. Мандах сумын соёлын төвийн эрхлэгч 
11. Айраг сумын соёлын төвийн эрхлэгч 
12. Дэлгэрэх сумын соёлын төвийн эрхлэгч 
13. Сайхандулаан сумын соёлын төвийн эрхлэгч
14. Даланжаргалан сумын соёлын төвийн эрхлэгч
15. Эрдэнэ сумын Эрүүл мэндийн төвийн дарга 
16. Даланжаргалан сумын Эрүүл мэндийн төвийн дарга 
17. Сайншанд сумын 1 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгч
18. Сайншанд сумын 5 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч
19. Сайншанд сумын 6 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч
20. Сайншанд сумын 8 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч
21. Замын-Үүд сумын 3 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч
22. Иххэт сумын цэцэрлэгийн эрхлэгч
23. Өргөн сумын цэцэрлэгийн эрхлэгч
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг http://csc.gov.mn/ сайт болон 70523607 дугаар утсаар лавлана уу.
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ДОРНОГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ
ШИНЭ МЭДЭЭ