САНГИЙН ЯАМНААС СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ
НЭМСЭН:Дорноговь аймгийн ЗДТГ-н мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн
ОГНОО : 2017/08/02
Орон нутгийн төсөв санхүүгийн ажилтны чадавхийг бэхжүүлэх, Засгийн газрын санхүүгийн удирдлагын мэдээллийг системийн шинэчлэлийн хүрээнд мэргэшүүлэх сургалт 2017 оны 08 дугаар сарын 01,02-ны өдрүүдэд боллоо.
Сургалтанд сумдын төрийн сангийн дарга, мэргэжилтнүүд, төсөвт байгууллагуудын нягтлан бодогч нар нийт 85 хүн оролцов