ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТЭРГҮҮНИЙ АЖИЛТАН ТЭМДГЭЭР ШАГНАХ ЖУРАМ
НЭМСЭН:Дорноговь аймгийн ЗДТГ-н мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн
ОГНОО : 2017/06/20
Сэтгэгдэл