72 АЙЛЫГ ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧЭЭР ХАНГАЛАА
НЭМСЭН:Дорноговь аймгийн ЗДТГ-н мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн
ОГНОО : 2017/06/13

Аймгийн Засаг даргын “Хөгжлийн төлөө хамтдаа” үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан цахилгаан эрчим хүчний хангамж, хуваарилах сүлжээг хэрэглэгчийн эрэлт хэрэгцээнд тулгуурлан олон улсын техник технологийг нэвтрүүлэн шинэчлэлт хийж, үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилтын хүрээнд Сайншанд сумын 4,7-р багийн Бадрах хорооллын /60 гэр/ 72 айлыг цахилгаан эрчим хүчээр хангалаа.
Тус Бадрах хороололд 6кВ, 0,4 ЦДАШ, 160 кВа дэд станц барих ажлыг "Цацрах цог" ХХК гүйцэтгэн хүлээлгэн өгөөд байна.


72 АЙЛЫГ ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧЭЭР ХАНГАЛАА

Аймгийн Засаг даргын “Хөгжлийн төлөө хамтдаа” үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан цахилгаан эрчим хүчний хангамж, хуваарилах сүлжээг хэрэглэгчийн эрэлт хэрэгцээнд тулгуурлан олон улсын техник технологийг нэвтрүүлэн шинэчлэлт хийж, үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилтын хүрээнд Сайншанд сумын 4,7-р багийн Бадрах хорооллын /60 гэр/ 72 айлыг цахилгаан эрчим хүчээр хангалаа.
Тус Бадрах хороололд 6кВ, 0,4 ЦДАШ, 160 кВа дэд станц барих ажлыг "Цацрах цог" ХХК гүйцэтгэн хүлээлгэн өгөөд байна.

72 АЙЛЫГ ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧЭЭР ХАНГАЛАА

Аймгийн Засаг даргын “Хөгжлийн төлөө хамтдаа” үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан цахилгаан эрчим хүчний хангамж, хуваарилах сүлжээг хэрэглэгчийн эрэлт хэрэгцээнд тулгуурлан олон улсын техник технологийг нэвтрүүлэн шинэчлэлт хийж, үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилтын хүрээнд Сайншанд сумын 4,7-р багийн Бадрах хорооллын /60 гэр/ 72 айлыг цахилгаан эрчим хүчээр хангалаа.
Тус Бадрах хороололд 6кВ, 0,4 ЦДАШ, 160 кВа дэд станц барих ажлыг "Цацрах цог" ХХК гүйцэтгэн хүлээлгэн өгөөд байна.

Сэтгэгдэл