"Аймгийн баяр наадам"-ыг 2017 оны 07-р сарын 28,29-ний өдрүүдэд болно
НЭМСЭН:Дорноговь аймгийн ЗДТГ-н мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн
ОГНОО : 2017/06/12
Аймгийн засаг даргын зөвлөлийн хурлаар "Аймгийн баяр наадам"-ыг 2017 оны 07-р сарын 28,29-ний өдрүүдэд, сумдын баяр наадмыг доорх өдрүүдэд тэмдэглэн өнгөрүүлэхээр шийдвэрлэлээ.