ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛААР БАТЛАГДСАН АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН 2017 ОНЫ ТОДОТГОСОН ТӨСВИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
НЭМСЭН:Дорноговь аймгийн ЗДТГ-н мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн
ОГНОО : 2017/06/08
ШИНЭ МЭДЭЭ