БҮРДЭНЭ БУЛАГ-ЭЛСЭН СУВИЛАЛ
НЭМСЭН:Дорноговь аймгийн ЗДТГ-н мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн
ОГНОО : 2017/04/11