2017 оны 03 сарын 23-ны өдрийн цаг агаарын мэдээ
НЭМСЭН:Дорноговь аймгийн ЗДТГ-н мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн
ОГНОО : 2017/03/23
ШИНЭ МЭДЭЭ