2016 ОНЫ ХУВЬ ХҮНИЙ ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ХӨНГӨЛӨЛТ ЧӨЛӨӨЛӨЛТИЙН МАТЕРИАЛЫГ 2 ДУГААР САРЫН 15-НЫ ӨДРИЙГ ДУУСТАЛ ХҮЛЭЭН АВНА
НЭМСЭН:Дорноговь аймгийн ЗДТГ-н мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн
ОГНОО : 2017/01/12

 

2016 оны хувь хүний орлогын албан татварын хөнгөлөлт чөлөөлөлтийн материалыг 2017 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрөөс 2017 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийг дуустал хүлээн авах тул татвар төлөгч та бүхнийг хуулийн хугацаанд хөнгөлөлт чөлөөлөлтөд хамрагдахыг хүсье
Жич: Тухайн тайлангийн хугацаанд шилжилт хөдөлгөөн хийгдсэн тохиолдолд харьяа аймаг, дүүргийн Татварын хэлтсээс хасалт хийлгэж, оршин суугаа Татварын хэлтэст бүртгүүлснээр татварын хөнгөлөлтийг үргэлжлүүлэн эдлэх боломжтой болно.
Дорноговь аймгийн Татварын хэлтэс

 

ШИНЭ МЭДЭЭ