ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН 2018 ОНД ХУДАЛДАН АВАХ, БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
НЭМСЭН:Дорноговь аймгийн ЗДТГ-н мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн
ОГНОО : 2018/01/04