ИХ НАРТЫН ХАД
НЭМСЭН:Дорноговь аймгийн ЗДТГ-н мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн
ОГНОО : 2017/01/01
Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумын нутаг. Их нартын байгалийн нөөц газарт амьтан ажиглах, фото зураг авах, зураг зурах зэрэг байгалийн аялал хийх боломжтой юм. 
Улаанбаатар хотоос Даланжаргалан сум хүртэл 310 орчим км хатуу хучилттай авто замаар яваад, Даланжаргалан сумаас Их нартын БНГ хүртэл 60 орчим км шороон замаар явна.