Нийгмийн даатгалын хэлтэс
НЭМСЭН:Дорноговь аймгийн ЗДТГ-н мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн
ОГНОО : 2014/11/06

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСИЙН

АЙМГИЙН ЦАХИМ ХУУДСАНД БАЙРШУУЛАХ МЭДЭЭЛЭЛ

 

Хүснэгт-1

Цахим хуудсанд байршуулах мэдээлэл

     

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Байгууллагын бүтэц зохион байгуулалт

Тус хэлтэст нь одоогоор Нийгмийн даатгалын үйлчилгээний болон Санхүү, бүртгэл орлого хяналт, Эрүүл мэндийн гэсэн гурван албатай, Замын-Үүд суманд тасагтай үйл ажилгаа явуулж байна. Хэлтсийн дарга, ахлах байцаагч-1, Ерөнхий нягтлан бодогч-1, Эрүүл мэндийн албаны дарга-1, үйл ажиллагааны нягтлан бодогч-1, мэдээлэл технологи, сурталчилгаа хариуцсан ажилтан-1, архив-1, бичиг хэргийн ажилтан-1, туслах ажилтан 3, нийгмийн даатгалын байцаагч 24, гэрээт ажилтан 8 гэсэн бүтэцтэй, нийт 44 орон тоотойгоор үйл ажиллагаагаа явуулж байна

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Байгууллагын үйл ажиллагаанд дагаж мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, дүрэм журам, заавар

http://www.ndaatgal.mn/menu/laws

1. Нийгмийн даатгалын тухай

2. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай

3. Тэтгэмжийн доод хэмжээ тогтоох тухай

4. Иргэний эрvvл мэндийн даатгалын тухай

5. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох vйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан євчний тэтгэвэр, тэтгэмж, тєлбєрийн тухай

6. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох ажилгvйдлийн тэтгэмжийн тухай

7. Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай

8. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны тухай

9. Нийгмийн даатгалын тухай хуулиудыг хэрэглэх журмын тухай

10. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт, єєрчлєлт оруулах тухай, нийгмийн ...

12. Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний тухай

13. Хүн амын амжиргааны доод түвшинг тодорхойлох тухай

11. Хөдөлмөрийн тухай

14. АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ

15. Хүний хөгжил сангийн 2012 оны төсвийн тухай

16. Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

17. Гаалийн тухай

18. Монгол улсын иргэний цэргийн үүргийн болон цэргийн албан хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай

19. Гамшгаас хамгаалах тухай

20. Монгол улсын хилийн тухай

21. Галын аюулгүй байдлын тухай

22. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай

23. Цагдаагийн байгууллагын тухай

24. Дотоодын цэргийн тухай

25. Тагнуулын байгууллагын тухай

26. Дипломат албаны тухай

27. Төр, сүм хийдийн харилцààíû òóõàé

28. Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай

29.АЖИЛЛАСАН ЖИЛ, ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛИЙГ НӨХӨН ТООЦОХ ТУХАЙ

- Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай /2006-06-15/

- Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл байгуулах тухай

- Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай /2000-11-02/

- Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль батлагдсантай холбогдуулж авах зарим арга хэмжээний тухай /1994-07-07/

- Нийгмийн даатгалын тухай хуулиудыг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай /1994-07-07/

- Хүн амын нийгмийн хамгааллын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай /1997-01-16/

- Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай /1997-07-03/

- Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн данс нэвтрүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай /1999-06-10/

- Төрөөс тэтгэврийн шинэчлэлийн талаар 2021 он хүртэл баримтлах үндсэн чиглэл батлах тухай /1999-05-27/

 

3

Тухайн жилийн төсөв, төсвийн гүйцэтгэл, дараа жилийн төсөв

1-3,1

1-3,2

1-3,3

4

Хагас бүтэн жилийн санхүүгийн тайлан

1-4,1

1-4,2

1-4,3

1-4,4

5

Байгууллагын санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт

1-5,1

1-5,2

1-5,3

1-5,4

6

 

Тендер байхгүй

7

 

 

 

 

 

 

 

Төрийн үйлчилгээ авахтай холбоотой материалын жагсаалт

Бүх төрлийн тэтгэвэр, тэтгэмж

тогтоолгоход бүрдүүлэх баримт бичиг

 1. Хөдөлмөрийн дэвтэр
 2. Нийгмийн даатгалын дэвтэр
 3. Цалингийн тодорхойлолт /1995 оноос өмнөх хугацааны цалин сонговол/
 4. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 5. Шаардлагатай бол 1995 оноос өмнө ажиллаж байсан албан газрын тушаал, архивын лавлагаа, шүүхийн шийдвэр
 6. Цэгийн батлах, архивын лавлагаа
 7. Иргэний 2% цээж зураг
 8. 4 хүүхдийн гэрчилгээний хуулбар /50 настай,
 9. ЭХМК-ын акт /Тахир дутуугийн тэтгэвэр тогтоолгоход/
 10. Гэрлэлтийн баталгааны хуулбар /Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр тогтоолгоход/
 11. Нас барсны гэрчилгээ /Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр тогтоолгоход/
 12. Үйлдвэрлэлийн осол тогоосон акт /ҮОМШӨ-ын тэтгэвэр тогтоолгоход/

 

Сайн дурын даатгалд даатгуулахад

бүрдүүлэх баримт бичиг

 1. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 2. Цээж зураг 2%
 3. Нийгмийн даатгалын дэвтэр
 4. Гэрээ байгуулах /гэрээний үнэ -300 , хувийн хэрэгний үнэ -1000 төг/

 

8

Хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөр

Нийгмийн даатгалын хэлтэс дээр хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөр байхгүй

 

 

 

9

 

 

 

Шинэ мэдээ, мэдээлэл

Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2014 оны 05 дугаар сарын 28-ны

өдрийн 17 дугаар тогтоолоор баталсан ”Эрүүл мэндийн даатгалд даатгуулагчийг урамшуулах журам” батлагдсан.

Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлээ жил бүр тогтмол төлсөн боловч дараалсан гурван жилийн хугацаанд эрүүл мэндийн даатгалын тусламж, үйлчилгээ аваагүй буюу эрүүл мэндийн даатгалын сангаас тусламж, үйлчилгээний зардлын төлбөр гаргуулаагүй даатгуулагч урамшууллын үзлэгт хамрагдана. 0-16 /ерөнхий боловсролын сургуульд суралцаж байгаа бол 18 хүртэлх/ насны хүүхэд урамшууллын үзлэгт хамаарагдахгүй.

Урамшууллын эрх бүхий даатгуулагч урамшууллын үзлэг үзүүлэхээр гэрээ байгуулсан эрүүл мэндийн байгууллагуудаас зөвхөн нэг эрүүл мэндийн байгууллагыг харьяалал харгалзахгүйгээр сонгох эрхтэй.

Даатгуулагч Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын

http://www.ndaatgal.mn/ вэб сайтны баруун хэсэгт байрлах “Эрүүл

мэндийн даатгалын урамшууллын үзлэгт хамрагдах эсэхээ шалгах”

хэсгээр эсвэл http://www.ndaatgal.mn/emdprom3/ холбоосоор орон

өөрийн регистрийн дугаараараа урамшууллын үзлэгийн талаарх

дараах дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах боломжтой.

 

10

Хаяг байршил, Утасны дугаар

Дорноговь аймаг Сайншанд сум 1-р баг Шинэ зууны гудамж

Утас: Хэлтсийн дарга-70522311

Ерөнхий нягтлан-70523159

Тэтгэврийн байцаагч-70523616

Шимтгэлийн байцаагч-42714

11

Улирал жилийн үйл ажиллагааны тайлан

Нийгмийн даатгалын сангийн орлого зарлага

Нийгмийн даатгалын санд 2013 оны хагас жилд 7210.1 сая.төгрөгийн шимтгэл хуримтлуулж байсан бол 2014 оны хагас жилийн байдлаар 7595,9 сая.төгрөг нийгмийн даатгалын шимтгэл оруулахаас 7701,8 сая.төгрөг хуримтлуулж төлөвлөгөө 101,3 хувийн биелэлттэй байна. 2013 оны хагас жилээс шимтгэлээс 491,7 сая. төгрөг буюу 6.8 % өссөн байна.

 

Нийгмийн даатгалын сан

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

Хувь

Тэтгэвэр

4711935.9

4821709.9

102.3

Тэтгэмж

528020.7

544331.2

103.1

ҮОМШӨ

581954.7

655099.8

112.6

Ажилгүйдэл

154805.7

129134.5

83.4

ЭМД

1649990.9

1551565.2

94.0

ДҮН

7595961.9

7701840.6

101.3

 

НДС-ын зарлага

Нийгмийн даатгалын сан

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

Хувь

Мөнгөн дүн

Хүний тоо

Тэтгэвэр

5875529.9

5937380.3

6271

101.1

Тэтгэмж

543785.9

557284.8

2010

102.5

ҮОМШӨ

351698.5

500431.2

213

142.3

Ажилгүйдэл

147054.7

94582.3

129

64.3

ЭМД

959049.9

1292320.5

23946

134.8

ДҮН

7877118.9

8381999.1

32569

106.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тэтгэврийн даатгалын сангаас бүх төрлийн тэтгэвэр нийт 6271 хүнд 5937, сая төгрөгийн тэтгэвэр.

Үүнд: Өндөр насны тэтгэвэрт 4525 хүнд 4394,8 сая төгрөг Тахир дутуугийн тэтгэвэрт 952 хүнд 685,5 сая төгрөг

Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэрт 479 хүнд 360,1 сая төгрөг

Цэргийн тэтгэвэр 315 хүнд 488,6 саятөгрөг

 

ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас 213 хүнд 500,4 сая төгрөгийн тэтгэвэр олгосон.

Үүнд: Тахир дутуугийн тэтгэвэрт 174 хүнд 400,4 сая төгрөг

Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэрт 35 хүнд 243,3 сая төгрөг

 

Тэтгэмжийн даатгалын сангаас нийт 2010 хүнд 557,2 сая төгрөгийн тэтгэмж олгосон.

Үүнд: ХЧТА-ний тэтгэмжинд 1560 хүнд 112,9 сая төгрөг

Жирэмсэн амаржсаны тэтгэмжинд 368 хүнд 386,6 сая төгрөг

Оршуулгын тэтгэмжинд 82 хүнд 55,4 сая төгрөг

 

Ажилгүйдлийн даатгалын сангаас 129 хүнд 94,5 сая төгрөг

 

ЭМД сангаас нийт 22920 даатгуулагчдад 1292,3 сая төгрөгийн тусламж үйлчилгээний зардлын санхүүжилт олгосон байна.

Үүнээс :

Нэгдсэн эмнэлэгт эмчилгээ үйлчилгээний зардалд 14412 хүнийн 581,1 сая төгрөг

Уламжлалт ангаах ухааны эмнэлэгт 192 хүний 21,2 сая төгрөг

Хувийн хэвшлийн хоёр эмнэлэгт 391 хүний 60,5 сая төгрөг

22 эмийн сангаар эмийн үнийн хөнгөлөлтийг 7925 хүний 65,4 сая төгрөг

12

Санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдол, мэдээлэл хүлээн авах

Д.Нурмаа бичиг хэрэг, дотоод ажил хариуцсан ажилтан

Хаяг : D.Nymaa_69@yahoo.com

утас: 96364343

13

Сул Орон тооны зар

1-13

14

Холбогдох холбоос

http://www.ndaatgal.mn/ www.dornogovind.mn

Мэдээлэл

Үйл ажиллагааны ил тод байдал

1

 

2

 

3

 

4

Нийгмийн даатгалын хэлтэс дээр хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөр байхгүй

 

 

 

 

Төсөв санхүүгийн ил тод байдал

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Хуульд заасан төлбөр, хураамжийн талаарх мэдээлэл

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал

1

 

 

2

Худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний тайлан

Нийгмийн даатгалын байгууллагуудын 2014 оны бараа ажил, үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөөнд тус хэлтэст 11.0 сая төгрөгийн батлагдсан.

Батлагдсан хөрөнгөнөөс хэлтэст хяналтын камер худалдан авах, хүлээлгийн танхимд телевзор авахад 7,5 сая төгрөгийг ЦЦАМ ХХК-тай гэрээ байгуулан гүйцэтгүүллээ.

Мөн Ганган зээрд ХХК- тай гэрээ байгуулж 3,5 сая төгрөг хэлтсийн авто машинд засвар үйлчилгээ хийлгэлээ.

  

 cialis.com coupon blog.nvcoin.com drug discount coupons
cialis open cialis gel
gabapentin nedtrapning by-expression.com gabapentin alkohol
procyclidine site procyclidine dosage
amoxil forte dosage site amoxil paediatric drops chemist warehouse
nurofen blog.cr-inside.org nurofentabs
zyrtec dosage for adults mattnichols.co.uk zyrtec ingredients australia
houston abortion clinic read national abortion federation