УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ
НЭМСЭН:Дорноговь аймгийн ЗДТГ-н мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн
ОГНОО : 2011/09/20
ШИНЭ МЭДЭЭ