Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба
НЭМСЭН:Дорноговь аймгийн ЗДТГ-н мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн
ОГНОО : 2016/11/01
ШИНЭ МЭДЭЭ