ХҮН АМЫН ЗӨВ ХООЛЛОЛТЫН ЗӨВЛӨМЖ
НЭМСЭН:Дорноговь аймгийн ЗДТГ-н мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн
ОГНОО : 2019/04/10

Тэжээллэг, аюулгүй хүнсийг тогтмол, тохируулан зөв хэрэглэснээр хоол, хүнснээс үүдэлтэй өвчин, эмгэгээс сэргийлэх, улмаар хөдөлмөрийн бүтээмж, оюуны чадамж өндөр байж, амьдралын чанарыг сайжруулахад зөвлөмжийн зорилго оршино.

Төслөө эндээс татаж авна уу.
Монгол хүний зөв хооллолтын гэр зөвлөмжөө-1  эндээс татаж авна уу.
Монгол хүний зөв хооллолтын гэр зөвлөмжөө-2 эндээс татаж авна уу.
Насанд хүрэгчдийн зөв хооллотын зөвлөмжөө эндээс татаж авна уу.
Монгол хүний зөв хооллолтын зөвлөмжөө эндээс татаж авна уу.
Өсвөр үеийнхний зөв хооллолтын зөвлөмжөө эндээс татаж авна уу.
1-6 настай хүүхдийн зөвлөмжж эндээс татаж авна уу.
Настны зөв хооллотын зөвлөмжөө эндээс татаж авна уу.
Жирэмсэн, хөхүүл эхчүүдийн зөв хооллолтын зөвлөмжөө эндээс татаж авна уу.
ШИНЭ МЭДЭЭ