УЛААНБУРХАН, УЛААНУУДЫН НЭМЭЛТ ДАРХЛААЖУУЛАЛТАНД 10-18 НАСНЫ ХҮҮХДҮҮДИЙГ ХАМРУУЛНА
НЭМСЭН:Дорноговь аймгийн ЗДТГ-н мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн
ОГНОО : 2019/05/10

Дархлаажуулалтын 10 хоногийг “Улаанбурхан өвчинд цэг тавья” уриатайгаар 10-18 насны хүүхэд, залуучуудыг Улаанбурхан улаануудын эсрэг дархлаажуулалтад хамруулах ажлыг 2019 оны 05 дугаар сарын 15-25-ны өдрүүдэд зохион байгуулна