“ИРГЭДЭД ОЙР-ЭРХ ЗҮЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ” ӨДӨРЛӨГИЙГ СУМДАД ЗОХИОН БАЙГУУЛНА
НЭМСЭН:Дорноговь аймгийн ЗДТГ-н мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн
ОГНОО : 2019/05/10

Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд иргэдэд эрх зүйн болон хүний эрхийн анхан шатны зөвлөгөө өгөх, туслалцаа үзүүлэх үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор “Иргэдэд ойр-Эрх зүйн үйлчилгээ” өдөрлөгийг 2019 оны 05 дугаар сарын 13-17-ны өдрүүдэд сумдад зохион байгуулна.