ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН 2019 ОНД ХУДАЛДАН АВАХ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
НЭМСЭН:Дорноговь аймгийн ЗДТГ-н мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн
ОГНОО : 2019/02/06
БАТЛАВ. ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ                                                                              Т.ЭНХТҮВШИН
   
ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН 2019 ОНД ХУДАЛДАН АВАХ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 
  12/12/2018
Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал  Төсөвт өртөг                      /мян.төг/   Тухайн онд санхүүжих /мян.төг/   Эрх шилжүүлсэн эсэх /ТЕЗ-ийн нэр/  Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа Тайлбар, тодруулга
Үнэлгээний хороо байгуулах огноо Тендер зарлах огноо Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо Гэрээ дуусгавар болох, дүгнэх огноо
Аймгийн 2019 оны  орон нутгийн  хөгжлийн сангаас санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээ
1 Мандах наран-4 хорооллын гадна шугам сүлжээний ажил           1,200,000.0              720,000.0   НТШ-1 3/1/2018 3/20/2019 4/26/2019 10/1/2019  
2 6-р багийн Шинэ зууны гудамжны 28, 29-р орон сууцны гадна талыг дулаалж, дээвэр, фасадыг засварлах, үерийн усны далан суваг шуудуу хамт /2*181100,0/              362,200.0              362,200.0   НТШ-2 2/11/2019 3/1/2019 4/7/2019 9/1/2019  
3 Цагдаагийн газрын уулзвараас Хамарын хийд явах замын төлбөр хураах цэг хүртэл автозамын гэрэлтүүлэг хийх              130,000.0              130,000.0   НТШ-3 1/15/2019 1/17/2019 2/23/2019 4/1/2019  
4 4-р багт спортын задгай талбай бүхий "Буянт ухаа” цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах /“Тохижилт-Сайншанд” хот тохижилтын газрын мод үржүүлгийн талбайн хашааны дотор, зүүн хэсэгт/              129,000.0              129,000.0   НТШ-4 3/11/2019 3/13/2019 4/19/2019 5/20/2019  
5 Сайншанд сумын 2-р баг Шизүокагийн гудамжны 0.5 км автозамыг шинэчлэх              355,000.0              355,000.0   НТШ-5 3/15/2019 3/17/2019 4/23/2019 6/1/2018  
6 Цагдаагийн газраас Эмнэлэг хүртэл явган хүний зам тавих                47,500.0                47,500.0   ХА-1 3/11/2019 3/13/2019 3/27/2019 7/1/2018  
7 Төмөр замын 125, 126, 127, 129, 130, 136-р байрнуудын зоорийн давхарын хэсэгчилсэн засвар                60,000.0                60,000.0   ХА-2 3/11/2019 4/15/2019 4/29/2019 8/1/2018  
8 Сайншанд сумын 4-р багийн 12-р цэцэрлэг, 320 хүүхдийн сургууль, өрхийн эмнэлэг хүртэл автозам шинээр барих              300,000.0              243,878.3   НТШ-6 3/11/2019 3/13/2019 4/19/2019 6/1/2019  
9 7-р багийн Өлзийт хороолол руу цахилгааны шугам татах                60,000.0                60,000.0   ХА-3 3/12/2019 3/14/2019 3/28/2019 5/1/2019  
  2019 оны ОНХС-ийн дүн      2,643,700.00      2,107,578.30              
Аймгийн 2019 оны  орон нутгийн  төсвийн хөрөнгө оруулалтаас санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээ
1 Өргөн сумын ундны усны нөөцийн савыг шинэчлэх                50,000.0                50,000.0   ХА-1 1/21/2019 1/23/2019 2/6/2019 4/1/2019  
2 Хатанбулаг сумын Иргэдийн хөгжлийн төв барих              250,000.0              150,000.0   НТШ-1 3/25/2019 3/27/2019 5/3/2019 9/1/2019  
3 Даланжаргалан суманд ахуй үйлчилгээний төв барих              150,000.0              100,000.0   НТШ-2 3/20/2019 3/22/2019 4/28/2019 9/1/2019  
4 Айраг сумын ариутгах татуургын шугам, насос станцын барилга, тоног төхөөрөмж угсрах ажил              160,000.0              100,000.0   НТШ-3 1/21/2019 2/25/2019 4/3/2019 5/4/2019  
5 Замын-Үүд сумын 3-р багт Иргэдийн хөгжлийн төвийн барилга барих              555,800.0              280,000.0   НТШ-4 2/11/2019 2/13/2019 3/22/2019 8/1/2019  
6 Замын-Үүд суманд Халуун усны барилга барих              114,650.0                70,000.0   НТШ-5 2/11/2019 2/13/2019 3/22/2019 8/1/2019  
7 Хөвсгөл суманд багш нарын 4 айлын орон сууц барих              145,000.0                70,000.0   НТШ-6 2/11/2019 4/4/2019 5/11/2019 9/1/2019  
8 Иххэт сумын Эрүүл мэндийн төвийн их засвар              220,000.0                90,000.0   НТШ-7 2/11/2019 4/5/2019 5/12/2019 8/1/2019  
9 Эрдэнэ суманд 10 бункертэй хогны машин худалдан авах                50,000.0                50,000.0   ХА-2 1/15/2019 1/17/2019 1/31/2019 3/1/2019  
10 Дэлгэрэх суманд Төрийн албан хаагчийн 4 айлын орон сууц барих               140,000.0                70,000.0   НТШ-8 3/25/2019 3/27/2019 5/3/2019 9/1/2019  
11 Дэлгэрэх сумын 0,4 квт-ын ЦДАШ-ын өргөтгөл              115,000.0                75,000.0   НТШ-9 2/11/2019 2/13/2019 3/22/2019 5/20/2019  
12 Дэлгэрэх, Эрдэнэ сумдын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах                60,000.0                60,000.0   ЗҮ-1 1/9/2019 1/11/2019 1/25/2019 2/20/2019  
13 Аймгийн төвийн 1-р зэрэглэлийн зарим хэрэглэгчдийг цахилгааны нөөц эх үүсвэртэй болгох /Нэгдсэн эмнэлэг/                35,000.0                35,000.0   ХА-3 1/4/2019 1/7/2019 1/21/2019 2/27/2019  
14 Нийтийн тээврийн үйлчилгээнд бага оврын автобус худалдан авах /4ш*60000,0/              240,000.0              240,000.0   НТШ-10 1/9/2019 1/11/2019 2/17/2019 3/1/2019  
15 Чандмань-Илч ОНӨХХК-ийн авто парк шинэчлэлт              250,000.0              250,000.0  Эрх шилжүүлэх  НТШ-11 1/4/2019 1/6/2019 2/12/2019 3/1/2019  
16 Сумдад бохир ус шингээх байгууламж шинээр барих зураг төсөв боловсруулах/Айраг, Иххэт, Өргөн, Зүүнбаян/                45,000.0                45,000.0   ЗҮ-2 1/22/2019 1/24/2019 2/7/2019 3/1/2019  
17 Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт Гемодиализын аппарат                 90,000.0                90,000.0   НТШ-12 1/25/2019 1/27/2019 3/5/2019 4/5/2019  
18 Хүүхдийн амьсгалын аппарат                70,000.0                70,000.0   НТШ-13 1/26/2019 1/28/2019 3/6/2019 4/6/2019  
19 3-р багт “Иргэдийн хөгжлийн төв” барих              400,000.0              240,000.0   НТШ-14 2/20/2019 2/22/2019 3/31/2019 10/1/2019  
20 4-р багт “Иргэдийн хөгжлийн төв” барих              400,000.0              240,000.0   НТШ-15 2/20/2019 2/22/2019 3/31/2019 10/1/2019  
21 5-р багт Багийн төв барих              450,000.0              240,000.0   НТШ-16 2/20/2019 2/22/2019 3/31/2019 10/1/2019  
22 Онцгой байдлын газарт автомашин худалдан авах                60,000.0                60,000.0   НТШ-17 1/15/2019 1/17/2019 1/31/2019 2/20/2019  
23 Багийн Засаг дарга нарт мотоциколь авах                33,000.0                33,000.0   ХА-4 1/16/2019 1/18/2019 2/1/2019 2/21/2019  
24 Аймгийн ЗДТГ-ын их засвар              110,500.0              110,500.0   НТШ-18 4/18/2019 4/20/2019 5/27/2019 8/1/2019  
25 Аймгийн ИТХ-ын их засвар                29,000.0                29,000.0   ХА-5 4/18/2019 4/20/2019 5/27/2019 8/1/2019  
26 Аймгийн төвийн Гэр бүлийн талбайд LED дэлгэц байрлуулах                87,000.0                87,000.0   НТШ-19 1/14/2019 1/16/2019 2/22/2019 4/1/2019  
27 Нийтлэг үйлчилгээний газарт Фургон автомашин авах                33,000.0                33,000.0   ХА-6 1/14/2019 1/16/2019 1/30/2019 2/20/2019  
28 Замын-Үүд сум дахь Тагнуулын газарт суудлын авто машин худалдан авах                13,000.0                13,000.0  Эрх шилжүүлэх  ХА-7 1/14/2019 1/16/2019 1/30/2019 2/15/2019  
29 Аймгийн төвийн болон зарим сумдын сургууль, цэцэрлэг, эмнэлгийн хашаанд саравч, сүүдрэвч, сандал хийж гадна тохижилтыг сайжруулах /29*1500,0/                43,500.0                43,500.0   ХА-8 4/15/2019 4/17/2019 5/1/2019 6/1/2019  
30 Сайншанд сумын 2-р сургууль, Замын-Үүд сумын 2 сургуульд турникет систем суурилуулах /2*21600,0/                43,200.0                30,800.0   ХА-9 2/20/2019 2/22/2019 3/11/2019 5/20/2019  
31 Хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлын зураг төсвийн үнэ              200,000.0              173,705.5   ЗҮ-3 1/14/2019 1/16/2019 3/4/2019 4/5/2019  
32 Газрын төлөв байдалд чанарын төлөвлөгөөт хянан баталгаа хийх                60,000.0                60,000.0   ХА-10 2/25/2019 2/27/2019 3/13/2019    
33 Даланжаргалан суманд Багийн төв барих                 58,500.0                58,500.0   ХА-11 3/4/2019 3/6/2019 3/20/2019 8/1/2019  
34 Сайншанд сумын Хуучин орон сууцны барилгуудын дээвэр, дулаалга, гадна фасадны засварын ажил              600,000.0              300,000.0   НТШ-20 2/11/2019 2/13/2019 3/22/2019 9/1/2019  
35 УАУРСТ-ийн дээврийн их засвар                34,300.0                34,300.0   ХА-12 3/5/2019 3/7/2019 3/21/2019 7/1/2019  
36 Прокурорын газрын барилгын дотор засварын ажил                30,000.0                30,000.0  эрх шилжүүлэх  ХА-13 2/18/2019 2/20/2019 3/6/2019 8/1/2019  
37 Эрдэнэ сумын ЗДТГ-т фургон автомашин худалдан авах                33,000.0                33,000.0   ХА-14 1/18/2019 1/20/2019 2/3/2019 3/1/2019  
38 Улаанбадрах сумын төвлөрсөн шугам сүлжээний цэвэр усны шугамын угсралтын ажил              789,000.0              789,000.0   НТШ-21 2/18/2019 2/20/2019 3/29/2019 10/1/2019  
39 Хилийн 0108-р ангийн 12 айлын орон сууцны барилга барихад дэмжлэг үзүүлэх /Замын-Үүд/                 50,000.0                50,000.0  эрх шилжүүлэх  ХА-15          
40 Хилийн 0129-р ангийн 6, 7-р заставыг өндөр хүчдэлийн шугаманд холбох ажилд дэмжлэг үзүүлэх /Эрдэнэ/                 50,000.0                50,000.0  эрх шилжүүлэх  ХА-16          
41 Хилийн 0168-р ангийн хилийн харуулын байр барих ажилд дэмжлэг үзүүлэх /Хатанбулаг/                 50,000.0                50,000.0  эрх шилжүүлэх  ХА-17          
42 4, 7-р багт инженерийн хийцтэй худаг гаргах                27,000.0                27,000.0   ХА-18 4/18/2019 4/20/2019 5/4/2019 6/1/2018  
43 Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн Лабораторийн тасгийн шинжилгээ авах өрөөний засвар                14,000.0                14,000.0   ХА-19 2/12/2019 2/14/2019 2/28/2019 7/1/2018  
44 Даланжаргалан сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулах ажлын үлдэгдэл                  8,000.0                  8,000.0   ШГ-1     2/1/2019 3/1/2019  
45 "Тохижилт-Сайншанд" хот тохижилтын газарт суудлын автомашин худалдан авах                20,000.0                20,000.0   ХА-20 1/28/2019 1/30/2019 2/13/2019 3/13/2019  
46 Төрийн албан хаагч, албан тушаалын орон сууц худалдан авах 2-р багц 253394.0 133467.1   НТШ-22 5/1/2019 5/15/2019 6/29/2019 8/1/2019  
47 Залуус хорооллын 1.1 км зам, Сайншанд сумын ЗДТГ-ын авто зогсоол хүртэлх зам              974,000.0              974,000.0   НТШ-23 3/1/2019 3/6/2019 4/22/2019 6/1/2019  
48 Сайншанд сумын 3-р баг төмөр замын гармаас цэнгэлдэх хүрээлэн хүртэлх 0,5 км зам барих              300,000.0              300,000.0   НТШ-24 3/1/2019 3/6/2019 4/22/2019 6/1/2019  
49 Аймгийн Авто замын нэгдсэн бодлого төлөвлөлтийн баримт бичигт нэмэлт өөрчлөлт оруулах боловсруулах                  9,500.0                  9,500.0   ШГ-2          
50 Сайншанд сум 6-р багийн 31 айлын нийтийн орон сууцны дундын эзэмшлийн дулааны шугам өргөтгөн шинэчлэх                26,500.0                26,500.0   ХА-21 2/1/2019 2/5/2019 2/19/2019 4/1/2018  
  2019 оны ОНТХО-ын дүн        8,029,844.0        6,195,772.6              
Замын сангийн хөрөнгөөр 2019 онд санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээ
1 11-р цэцэрлэгийн баруун талд авто зогсоол барих                43,200.0                43,200.0   ХА-1 3/4/2019 3/6/2019 3/20/2019 5/20/2019  
2 Хүүхдийн ордны гадна авто зогсоолын засвар шинэчлэлт                65,000.0                65,000.0   ХА-2 3/4/2019 3/6/2019 3/20/2019 6/1/2019  
3 Нэгдсэн эмнэлгийн гадна авто зогсоолын өргөтгөл                22,000.0                22,000.0   ХА-3 3/4/2019 3/6/2019 3/20/2019 7/1/2019  
4 Босоо тэнхлэгийн авто замаас Бүрдэнэ булаг бөөрний сувилал хүртэл сайжруулсан автозам барих зураг төсөв боловсруулах                25,000.0                25,000.0   ЗҮ-1 1/15/2019 1/17/2019 3/5/2019 4/5/2019  
5 Цэнгэлдэх хүрээлэнгийн дотор талын замыг асфальтан хучилттай болгон шинэчлэх                80,000.0                80,000.0   ХА-4 3/4/2019 3/6/2019 3/20/2019 6/1/2019  
6 Сайншанд сумын 2, 3, 6-р багийн авто зам дагуу гэрэлтүүлэг шинээр хийх              175,000.0              115,000.0   НТШ-1 2/11/2019 2/13/2019 3/22/2019 6/1/2019  
  2019 оны Замын сангийн дүн            410,200.0           350,200.0              
  Нийт зарлагдах тендерийн дүн      11,083,744.0        8,653,550.9              
 
        Аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын дарга    
     Худалдан авах ажиллагааний төлөвлөгөөг хянасан:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                /У.Баярбилэг/
     
    Худалдан авах ажиллагааний төлөвлөгөөг боловсруулсан:                                                                                                                                                                                                                                                                                          Аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын мэргэжилтэн 
/П.Уянга/
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                /П.Уянга/