Бараа бүтээгдэхүүний үнэ тогтвортой байна.
НЭМСЭН:Дорноговь аймгийн ЗДТГ-н мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн
ОГНОО : 2019/01/30
2019 оны 01 сарын 30-ний өдрийн байдлаар гол нэрийн барааны үнийг өмнөх долоо хоногийн үнэтэй харьцуулахад бараа бүтээгдэхүүний үнэ тогтвортой байна.