2019-05-17
Экспортыг нэмэгдүүлж, импортыг орлох бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжих, шинээр бизнес эхлүүлэх болон ажлын байр бий болгох, нэмэгдүүлэх зорилгоор Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлд заасан жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчдэд урт хугацаатай, хөнгөлөлттэй зээл олгох төслийг 2019 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрийн 08:30 цагаас 2019 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдрийн 17:30 цаг хүртэлх хугацаанд аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын 102 тоот өрөөнд хүлээн авна.
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН "ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА" 2016-202 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН 2018 ОНЫ ХЭРЭГЖИЛТ