2018-05-24
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Онцгой байдлын газар Гамшгийн үед удирдах албан тушаалтны гүйцэтгэх үүрэг үйл ажиллагааны харилцан уялдаа холбоог сайжруулах, гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, аврах хор уршгийг арилгах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох үйл ажиллагаан мэдлэг олгох зорилгоор “Гамшгаас хамгаалах сургалт”-ыг өнөөдөр зохион байгуулж байна.
Сайншанд хотод Хамарын хийд, Шамбалын орон, Хан Баянзүрх хайрханаас бэлтгэсэн "Аяллын тойрог" нэвтрүүлгийг хүлээн авч үзнэ үү.