ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН “ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА” 2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН 2018 ОНЫ ХЭРЭГЖИЛТЭЭС