ЗАСГИЙН ГАЗАР 30 ХОНОГТ ЯМАР АЖЛУУД ХИЙВ?
Цахим тендер