ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН 2018 ОНЫ "ОНЦЛОХ АЖИЛ"-ЫГ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА.